En cowboy, en spågumma, en reporter, en konstnär och en detektiv. Med hjälp av de figurerna – som representerar olika mentala lässtrategier – vill projektet En läsande klass öka svenska elevers läsförståelse. Grundare till projektet är författaren och före detta mellanstadieläraren Martin Widmark.

– Jag har besökt säkert 1000 klassrum för att prata om mina böcker, och i klasser där man jobbar mycket med läsning tycker jag att det märks tydligt. Eleverna är nyfikna, empatiska och kreativa. Jag började undra varför mina egna barn inte fick ta del av läsning på samma sätt när de gick i skolan. Alla borde få gå i en bra skola där man läser mycket.

Den insikten blev starten för projektet, vars syfte är att samla och sprida fungerande lässtrategier. Tillsammans med Lärarnas Riksförbund har En läsande klass i år gjort en undersökning bland lärare om läsförmåga i grundskolan. 40 procent av de tillfrågade lärarna anser att eleverna inte kan läsa tillräckligt bra i årskurs sju. Undersökningen visar också bland annat att det finns ett bristande stöd för elever som behöver extra hjälp med läsningen, att elever med annat modersmål än svenska inte får tillräckligt med lästräning och att undervisningstiden är otillräcklig.

– Vi behöver absolut mer tid för läsning i skolorna. I En läsande klass förespråkar vi att eleverna ska öva läsförståelse 30 minuter om dagen. Och då handlar det inte om att sitta och läsa enskilt utan mycket mer om högläsning och diskussion kring texten. Forskning visar att ett strukturerat samtal fördjupar läsförståelsen. Lärare behöver få veta det och få tillgång till mer fortbildning i hur man samtalar om text, säger Martin Widmark, och tillägger att en förutsättning för att läsning ska prioriteras i skolorna är att lärare själva förstår värdet av att läsa. Undersökningar visar faktiskt att många lärare läser väldigt lite själva och i vissa fall inte alls.

– Läsvanorna förändras i vårt samhälle, den digitala läskulturen riskerar att konkurrera ut den analoga. Det säger sig självt att det är svårt för lärare att lyfta fram vikten av att läsa om de inte själva läser. I vårt textbaserade samhälle är det fundamentalt att lärare ska vilja och kunna lära ut läsning, precis som det är självklart att en läkare ska vilja och kunna vårda.

Samtidigt som skolan har huvudansvaret menar ­Martin Widmark också att det är viktigt att sprida kunskap till föräldrar om hur stor skillnad högläsning kan göra.

– Att få ta del av högläsning hemma kan dubblera barnens ordförråd inför skolstarten. Om man inte har möjlighet att läsa en bok kan man låna en ljudbok på biblioteket. Det viktiga är att man tar del av innehållet tillsammans och pratar om det.