Lärarnas Riksförbunds nya medlemsundersökning i Norrköping är deppig läsning för kommunen. Nio av tio lärare anser att staten skulle göra ett bättre jobb med att ansvara för skolan och lärarna är dessutom missnöjda med både lön och hur resurserna fördelas. En lärare i Norrköping tjänar 1 350 kronor mindre än riksgenomsnittet.

– NORRKÖPING är känt för att betala dåligt och det beror på att de inte anser sig ha råd att betala mer. De skulle behöva ge hela gruppen en kraftfull löneökning och en minskad arbetsbelastning för att få ungdomar att lockas till läraryrket. Problemet är att kommunen har ansvaret för lönerna och kommunen är fattig, säger Miia Austa. 

Kommunen pratar ofta om stora satsningar men eftersom många skolor dragits med sparkrav kan satsningen i vissa fall innebära att de inte ens kommer upp på den nivå de tidigare låg på. I rapporten från Lärarnas Riksförbund blir det tydligt att väldigt få lärare känner att de har rimlig tid för för- och efterarbete.

– Personalen på skolorna är så överbelastad att de inte hinner förbereda och planera lektionerna samt se och ta hand om eleverna i den utsträckning de skulle behöva. Tidsbristen tillsammans med brist på experthjälp, som speciallärare och studie- och yrkesvägledare, gör att eleverna inte får den hjälp de har rätt till, säger Miia Austa.

Hon är besviken på hur både lärare och elever behandlas och skulle gärna se ett större ansvar från staten. 

– Det handlar framför allt om att barnen i Norrköping inte ska lida av att kommunen har stora sociala utgifter och låga skatteintäkter. Barnen i Norrköping behöver extra mycket stöttning för att väga upp de socioekonomiska faktorerna. Styret i Norrköping klarar inte detta. Det beror inte på att man inte vill, utan på att man saknar musklerna, säger Miia Austa.