Nyheter Sverige

Än lever hoppet för humlepälsbiet

Humlepälsbihona som murar sin veranda av fuktad lera. I år har rekordmånga av den ovanliga biarten räknats in i Skåne.
Humlepälsbihona som murar sin veranda av fuktad lera. I år har rekordmånga av den ovanliga biarten räknats in i Skåne.

Framtidshoppet lever för humlepälsbiet i Skåne. I Nordeuropa finns den ovanliga biarten bara kvar i några byar på Österlen, men i år har entomologen Björn Cederberg räknat till 217 stycken, vilket är rekord.

– Det här biet är väldigt skånskt, säger han till P4 Malmöhus.

Troligen har arten funnits i Skåne sedan bronsåldern. Orsaken till att biet trivs just i Skåne är korsvirkeshusen som innehåller lersten – bina har visat sig trivas särskilt väl i väggarna på lerhus.

Björn Cederberg har identifierat 217 bon tillhörande humlepälsbin och på det viset kan han dra slutsatsen att det finns lika många reproducerande honor. Det är det högsta antalet sedan räkningen startade 2005 och han tycker att det är mycket hoppfullt.

En entomolog är expert på insekter.