Nyheter Sverige

Åkesson fick nobben av SD-ombuden

Sverigedemokraternas kongress, landsdagarna, stoppar partiledaren Jimmie Åkessons förslag att slopa posterna som förste vice och andre vice ordförande i partiet. De ska vara kvar och väljas av ombuden på landsdagarna, något som bland annat förre partisekreteraren Björn Söder krävde i debatten inför beslutet.

Söder menade att förslaget, som behövt två tredjedelar av rösterna för att gå vidare men inte ens fick stöd av hälften av ombuden, var ett sätt för partiledningen att ytterligare stärka sin makt. Men Jimmie Åkesson kontrade med att Söder överdramatiserade och att det hela mest var en praktisk förändring och i linje med hur partiledarfrågan löstes när Åkesson själv var sjukskriven. Då satte partistyrelsen in gruppledaren Mattias Karlsson, inte den vice ordföranden Jonas Åkerlund.

Valberedningen har föreslagit Julia Kronlid respektive Carina Herrstedt till de båda posterna.