Nyheter Sverige Sverige-topp

Åldergräns införs för sociala medier

Åldergräns införs på sociala medier inom två år. Arkivbild.
Åldergräns införs på sociala medier inom två år. Arkivbild.

En kommande åldersgräns för barn för att få använda sociala medier kritiseras redan.– Jag tror inte ett förbud är det mest lämpliga sättet att hantera det här, säger en juridikprofessor.

Inom två år ska Sverige ha infört EU:s nya dataskyddsdirektiv. Med detta följer en åldersgräns för att få använda sociala medier.

"EU tvingar Sverige att utreda åldersgräns för föräldrars godkännande av ungas närvaro på sociala medier. Och vi får se vad den utredningen leder till. I valet mellan 13 och 16 år föredrar Miljöpartiet 13 år", säger konsumentminister Per Bolund (MP) i ett mejl till TT.

I praktiken innebär det att barn måste be sina föräldrar om lov för att få använda populära sociala medier som till exempel Facebook och Instagram.

"Som konsumentminister tycker jag att det som är viktigt är mer föräldraengagemang på sociala medier. Jag och regeringen vill inte se en utveckling med färre unga på sociala medier", säger Per Bolund.

"Bakåt i tiden"

Elza Dunkels, internetforskare vid Umeå universitet, är kritisk.

– Man har inte gjort någon konsekvensanalys och för barns del kan det här innebära en katastrof, säger hon till TT.

Om åldersgränsen landar vid 16 år anser hon att det handlar om relativt vuxna individer som inte får fatta ett viktigt beslut själva.

– Man tar inte hänsyn till barns rättigheter och i det hänseendet går vi bakåt i tiden.

Dessutom anser hon att alla barn inte har ett bra förhållande till sina föräldrar och att det då blir svårt att fråga om lov. En konsekvens kan bli att barnen döljer sina konton i sociala medier för föräldrarna.

– Jag kan faktiskt inte föreställa mig hur det här kommer att gå, men det kommer inte fungera, säger Elza Dunkels.

Kritisk

Även juridikprofessor Mårten Schultz, som även är ordförande för den ideella organisationen Institutet för juridik och internet, är kritisk.

– Personligen är jag skeptisk till att man begränsar barns yttrandefrihet på det här sättet. Även om det är lämpligt att man är återhållsam att låta små barn använda sociala medier tror jag inte på ett förbud. Det är bättre att låta föräldrarna hjälpa barnen hantera det här, säger han till TT.

Mårten Schultz pekar även på att det nu är oklart vilka konsekvenserna kan bli för exempelvis Facebook och Instagram om de inte efterföljer den kommande åldersgränsen.

– I förläningen kommer det finnas ansvarsfrågor. Ska man kunna bestraffa företagen på något vis i form av ekonomiska sanktioner. Det är för tidigt att utvärdera vad det här betyder.