Teknik Nyheter Sverige

Ökad fallrisk före Parkinsondiagnos

Skådespelaren Michael J Fox fick diagnosen Parkinsons sjukdom i början av 1990-talet. Arkivbild.
Skådespelaren Michael J Fox fick diagnosen Parkinsons sjukdom i början av 1990-talet. Arkivbild.

Parkinson-patienter löper en större risk att skada sig i fallolyckor flera år innan de fått sin diagnos jämfört med andra.En ny svensk studie styrker teorier om att Parkinsons sjukdom utvecklas väldigt långsamt.

– Ska man leta orsaksriskfaktorer till sjukdomen behöver man börja leta tidigt i livet, säger Helena Nyström, doktorand vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering vid Umeå universitet.

Hon säger att det inte är vid 50-årsåldern som en människas levnadsvanor ska granskas utan man måste gå längre tillbaka.

Helena Nyström är medförfattare till studien som visar att Parkinson-patienter, innan de fått sin diagnos, löper en större risk att drabbas av höftfrakturer och andra fallskador. Studien har publicerats i tidskriften PLOS Medicine.

I studien har forskarna utgått från de 3,3 miljoner svenskar som var äldre än 50 år 2005. Av dem hade drygt 24 400 fått diagnosen Parkinsons sjukdom mellan åren 1988 och 2012.

Av Parkinsons-patienterna hade 18 procent skadat sig i en fallolycka innan de fått sin diagnos. Motsvarande siffra för kontrollgruppen var 11,5 procent.

– Den största skillnaden ligger de åren som är precis närmast diagnosen, säger Helena Nyström.

Till exempel löper de med Parkinsons dubbelt så stor risk att drabbas av höftfraktur under de fyra åren närmast diagnosen jämfört med andra.