Nyheter Sverige

Ökad koncentration av cancervård

Syftet med satsningen är att patienter med svåra och komplicerade cancerdiagnoser ska få bättre vård. Arkivbild.
Syftet med satsningen är att patienter med svåra och komplicerade cancerdiagnoser ska få bättre vård. Arkivbild.

Samtliga landsting har nu beslutat att följa Regionala cancercentrum, RCC:s, rekommendation att koncentrera ytterligare sex cancerdiagnoser till färre ställen i Sverige. Planen är att det ska vara i gång från och med 1 januari 2017, skriver RCC i ett pressmeddelande.

Syftet med att RCC har rekommenderat landsting och regioner att koncentrera ovanliga och komplicerade åtgärder till färre sjukhus är att patienterna ska få en mer jämlik och bättre cancervård. Arbetet ska ha fått aktivt stöd av cancervårdens patientorganisationer under hela processen.

Följande cancerdiagnoser koncentreras till färre sjukhus: kirurgi vid matstrups- och magsäckscancer, behandling av analcancer, behandling av vulvacancer, isolerad hyperterm perfusion, cytoreduktiv kirurgi med intraperitoneal kemoterapi av cancer i bukhinnan, så kallad CRS/HIPEC.