Nyheter Sverige

Ökat förtroende för kungahuset

Kung Carl Gustaf, här vid Stenhammar slott, kan inför 70-årsdagen glädja sig åt ökat förtroende för kungahuset.
Kung Carl Gustaf, här vid Stenhammar slott, kan inför 70-årsdagen glädja sig åt ökat förtroende för kungahuset.

Svenska folkets förtroende för kungahusets sätt att sköta sitt arbete har ökat och ligger på den högsta nivån sedan 2010. Det visar den senaste enkäten från Som-institutet vid Göteborgs universitet.

Den svenska monarkin har medvind just nu. Den positiva uppmärksamheten i media ökar med bröllop, barnafödande och födelsedagar. Och förtroendet bland undersåtarna ökar, enligt flera studier.

Som-institutet har mätt förtroendet för kungahuset årligen sedan 1995. Forskarna jämför gruppen som svarat att de har stort eller mycket stort förtroende för kungahuset med dem som uttryckt att de har litet, eller mycket litet, förtroende.

I enkäten från slutet av 2015 var de med stort förtroende 11 procentenheter fler än de med litet förtroende. Detta så kallade balansmått har inte varit så högt sedan i början av 2010.

I stora drag har förtroendet för kungahuset sjunkit starkt på senare år, från det positiva balansmåttet 46 i enkäten 1998. Men saker kungahuset gjort som uppfattats positivt har gett hack i utförsbacken. Det senaste, 2010, kom efter kronprinsessan Victorias bröllop. Då var balansmåttet 21.

Sedan rasade det till 2013, då gruppen med stort förtroende bara var två procentenheter större än den med litet förtroende.