Nyheter Sverige

Ökning av dödligt våld 2015

Dubbelmordet på Ikea i Västerås i somras var ett av många dåd 2015 där mer än en person dödades vid samma tillfälle. Arkivbild.
Dubbelmordet på Ikea i Västerås i somras var ett av många dåd 2015 där mer än en person dödades vid samma tillfälle. Arkivbild.

Det dödliga våldet ökade kraftigt förra året. Man får gå tillbaka till 2007 för att hitta en högre siffra.

Men trots ökningen handlar det inte om några exceptionella siffror. Enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) brukar vi ha 90–100 fall av dödligt våld varje år. Förra årets 112 fall – 25 fler jämfört mot 2014 – faller inom de normala upp- och nedgångarna om man tittar tillbaka till 2002. Sedan dess har antalet fall av dödligt våld fluktuerat mellan 68 och 112 fall årligen, skriver Brå i ett pressmeddelande.

Halva ökningen förra året hänger ihop med en fördubbling av antalet fall där fler än en person föll offer för gärningsmannens våld, enligt Brå

Ser man till perioden före 2000-talet var antalet fall av dödligt våld betydligt fler. Men sedan 1990-talet då Brå påbörjade sina mätningar har antalet fall gått ner.

Det som sticker ut under senare år, enligt siffror från såväl Socialstyrelsen som Brå, är att en högre andel skjuts till döds. Även antalet skottskadade har ökat.