Nyheter Världen

Över 3 000 gravida zikadrabbade

I den pågående karnevalsyran i Brasilien är zika ett närvarande tema – här under en parad med namnet "begrav myggan" i Olinda, i Pernambuco.
I den pågående karnevalsyran i Brasilien är zika ett närvarande tema – här under en parad med namnet "begrav myggan" i Olinda, i Pernambuco.

Drygt 25 000 personer, av dem mer än 3 000 gravida kvinnor, har infekterats av zikaviruset i Colombia. Viruset kopplas samman med att barn föds med mikrocefali – onormalt små huvuden och hjärnskador.

Hittills finns inget dokumenterat fall av mikrocefali orsakad av zika i Colombia, men i Brasilien misstänks viruset ligga bakom mer än 4 000 missbildningsfall. Inget vaccin eller effektiv behandling mot zika finns.

Tre colombianer infekterade med zikaviruset har dött sedan de utvecklat den ovanliga neurologiska sjukdomen Guillain-Barrés syndrom, uppger landets hälsoinstitut INS. Det är de första kända dödsfallen orsakade av zika.

Syndromet orsakar förlamningar i armar och ben. Samtidigt som zikautbrottet sprider sig har fler fall av Giullain-Barrés syndrom noterats, vilket lett till misstankar om att sjukdomen bryter ut som en komplikation av den annars milda feber som zikasmitta innebär.

– Andra fall kommer att dyka upp. Världen förstår nu att zika kan vara dödligt. Dödligheten är inte hög, men viruset kan vara dödligt, säger epidemiolog Martha Lucia Ospina.

Världshälsoorganisationen vädjar om bidrag på 25 miljoner dollar för att bekämpa zika.