Nyheter Sverige Sverige-topp

Övergreppen präglar partiledardebatt

Statsminister Stefan Löfven (S) talar under partiledardebatten.
Statsminister Stefan Löfven (S) talar under partiledardebatten.

Både Statsminister Stefan Löfven (S) och M-ledaren Anna Kinberg Batra tog i partiledardebatten avstamp i problemet med sexuella trakasserier.– Varje flickas kropp, varje kvinnas kropp är hennes, sade Löfven.

M-ledaren varnade för ett läge där polisens arbete styrs av politiska överväganden.

– Ingen ska behöva acceptera detta. Alla ska kunna lita på att polisen gör det den kan, det få aldrig bli politik kring detta. Det är farligt för ett samhälle om människor inte litar på polisen, sade hon.

Löfven betonade i sitt anförande att det är viktigt att flickor och kvinnor ska kunna röra sig fritt ute på kvällar utan rädsla för övergrepp och att samhället ska stå på offrets sida om övergrepp ändå sker.

– Jag känner mycket stor vrede när jag tar del av rapporterna från både Köln och Stockholm. De skyldiga ska straffas, sade han.

Bjuder in till samarbete

Löfven gick därefter vidare och lyfte fram reformbehov och investeringsbehov i utbildningar och bostäder. Han bjöd in till nya samtal om uppgörelser med oppositionen.

– Sverige behöver investeringar, vi behöver samarbete. Jag välkomnar de många överenskommelser som slöts förra året, jag ser fram emot fler, sade han.

Kinberg Batra var först med att ta replik på Löfven och tog sikte på det ekonomiska läget och migrationsfrågan.

– Varför blundar regeringen för Sveriges integrationsutmaningar? frågade hon statsministern.

– Här blundas inte, här görs vad som krävs, svarade Löfven och räknade upp investeringar som gjorts och utlovats.

I sitt anförande senare i debatten ifrågasatte Kinberg Batra senare regeringens ekonomiska politik:

– Hur trovärdig är regeringens ekonomiska politik? Först hette det att Sverige var en tom lada, nu heter det att Sverige går lika bra som en Tesla. Ena stunden sade finansministern att alla reformer ska finansieras krona för krona, för att i andra stunden längta efter ofinansierad politik. Det är kvartalspolitik.

Köln och Stockholm

Sverigedemokraternas ledare Jimmie Åkesson tog också upp övergreppen i Köln och Stockholm, både i repliker på Löfvens och Kinberg Batras anföranden och i sitt anförande.

– Det här är ett nytt fenomen i vår del av världen, sade han.

Enligt SD-ledaren handlar det om en större fråga om vad integration och kultur är.

– Vi måste göra upp med uppfattningen att man är integrerad bara man har ett jobb, en sysselsättning, säger han.

I sitt anförande kallar han sedan hösten 2015 en av de mörkaste perioderna i Sveriges historia. Han tillägger att frågan om att omvandla permanenta uppehållstillstånd till tillfälliga måste utredas.

– Situationens allvar kräver det, säger Åkesson.

Med järnrör

Löfven sade i ett replikskifte att han har svårt att ta SD-ledarens nyvunna vurm för jämställdhet på allvar och påminde om när företrädare för SD angripit kvinnor och dragit runt på stan med järnrör.

I en replik på Kinberg Batras anförande sade SD-ledaren att moderatledaren valt att ingå i en maktkartell med S och Miljöpartiet för att styra landet utan SD-inflytande.

– Nu visar ganska många opinionsundersökningar som att moderata väljare vill att ni ska samarbeta med oss. Tänker du lyssna på detta? frågade Åkesson.

– Sverige skulle behöva en bättre regering, det är därför jag vill leda en Alliansregering med en trovärdig och seriös ekonomisk politik som inkluderar hela samhället och bryter utanförskapet, för att nämna några frågor som Sverigedemokraterna inte tar ansvar för, svarade Anna Kinberg Batra.

För lite för nyanlända

Från Centerns gruppledare Anders W Jonsson fick Löfven och regeringen kritik för att man gjort för lite för att få in nyanlända på arbetsmarknaden.

– Är Stefan Löfven beredd att sitta ned i pragmatiska samtal i syfte att vända och vrida på alla stenar, även de som ifrågasätter socialdemokratiska dogmer, i syfte att fler ska komma i arbete? frågade han.

– Svaret är ja, svarade Löfven.

– Men jag tänker inte rasera det som gör Sverige starkt, att man kan gå till sitt arbete och faktiskt försörja sig på sitt arbete. Jag tänker inte knäcka det som är Sveriges framgång, den svenska modellen, tillade han.

"Ingen bostadspolitik"

Liberalernas ledare Jan Björklund förde in debatten på bostadsfrågan och lyfte fram behovet av avregleringar på bostadsmarknaden snarare än subventioner.

– Det finns två saker som saknas på svensk bostadsmarknad. Det är bostäder och det är en marknad, sade han.

– Ni har ju ingen bostadspolitik, sade Björklund med anledning av regeringens inbjudan till samtal om bostadspolitiken.

– Jag är inte beredd att hux-flux säga att nu är det marknadshyror som gäller i ett läge där vi har bostadsbrist, svarade Löfven, som dock höll kvar dörren för samtal öppen.

Löfven och hans vice, Åsa Romson (MP), kunde ha ett bättre utgångsläge när riksdagen sätter igång det politiska året med partiledardebatt. Inviten till mer samarbete över blockgränserna är därför inte förvånande. Det kan de behöva om det politiska året 2016 inte ska bli lika skakigt som förra året och valåret 2014.

Jessica Gow/TT
Moderaternas ledare Anna Kinberg Batra (M) i talarstolen under partiledardebatten.