Nyheter Sverige

Översyn av brister hos gode män

Justitieminister Morgan Johansson (S) tycker inte att tillsynen av gode män fungerat tillfredsställande. Arkivbild.
Justitieminister Morgan Johansson (S) tycker inte att tillsynen av gode män fungerat tillfredsställande. Arkivbild.

Tillsynen över landets gode män ska skärpas.– Vi är överens om att det försvinner alldeles för mycket pengar, säger justitieminister Morgan Johansson.

När SVT Nyheter tidigare i år gick igenom länsstyrelsernas slumpvisa inspektioner av kommunernas överförmyndare under åren 2012–2015 visade det sig att 26 miljoner kronor aldrig redovisats. Eftersom inspektionerna bara omfattade en bråkdel av alla akter var slutsatsen att hundratals miljoner försvunnit.

Nu har justitieminister Morgan Johansson (S) haft ett möte med Sveriges kommuner och landsting (SKL) samt representanter för de sju länsstyrelser som ansvarar för tillsynen av gode män.

Inom kort kommer de att få ett mer formellt uppdrag att reda ut vad som kan förbättras inom ramen för nuvarande lagstiftning. Det kan handla om ökad samverkan, utbildning och att se över hur man får bort personer som missköter sitt uppdrag. Enligt Morgan Johansson ska de fokusera på sådana åtgärder som snabbt får effekt.

– Men behöver vi ändra på lagarna så får vi göra det, säger han.

Germund Persson, chefsjurist vid SKL, förtydligar överförmyndarnas ansvar att polisanmäla misstänkt brottslighet.

– Vi har hävdat att det inte finns någon lagstadgad skyldighet att göra det men att man bör göra det, säger han.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset