Nyheter Världen Sverige

21 700 fördelas med ny flyktinglag

Över 20 000 flyktingar med uppehållstillstånd kan nästa år fördelas på kommuner enligt den tvingande lag som nu föreslås.Därtill kommer 40 000 ensamkommande barn.

Det väntade lagförslag som gör att myndigheterna ska kunna tvinga kommuner att ta emot flyktingar klubbades av regeringen på torsdagen och läggs nu fram i riksdagen.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) påpekar att vissa kommuner i dag tar betydligt mindre ansvar för flyktingkrisen än andra. Det har bidragit till att många som fått uppehållstillstånd sitter fast på anläggningsboende i väntan på en kommunplacering. Med den nya lag som träder i kraft i mars nästa år kan de anvisas till kommuner som tidigare varit ovilliga att ta emot många nyanlända.

Över 20 000

Arbetsförmedlingen fattade i förra veckan beslut om hur många nyanlända varje län måste ta emot under 2016. Beslutet bygger på Migrationsverkets senaste prognoser. Enligt regeringen kommer dessa fördelningstal i stort gälla även när den nya lagen träder i kraft.

Arbetsförmedlingen räknar med att fördela 21 700 nyanlända invandrare med uppehållstillstånd under 2016. Åren därefter kommer det att handla om ännu fler eftersom det tar tid för Migrationsverket att fatta beslut om uppehållstillstånd för alla de asylsökande som kommit till Sverige under hösten.

Arbetsmarknadsläget är en viktig faktor för hur de nyanlända fördelas mellan kommunerna.

– Det blir det en ökning för alla, men framförallt kommer det att bli i de län som har god arbetsmarknad, säger Ylva Johansson.

Hon pekar ut Stockholm och Norrbotten som två av dessa län.

Ensamkommande barn

Arbetsförmedlingen och Migrationsverket räknar också med att 40 000 ensamkommande barn kommer att anvisas till kommunerna. Migrationsverket har redan i dag möjlighet att tvinga dem ta emot barn. Den nya lagen innebär dock att kommuner inte kommer att kunna betala en annan kommun för att ta emot ensamkommande barn som de fått anvisade till sig.

Förutom de 21 700 nyanlända och de 40 000 ensamkommande barnen, väntas 34 800 som fått uppehållstillstånd att ordna boende på egen hand under 2016.