Nyheter Världen

330 000 fick asyl i EU 2015

Migranter och flyktingar anländer med båt från Turkiet till den grekiska ön Lesbos. Bilden är från den 20 mars i år.
Migranter och flyktingar anländer med båt från Turkiet till den grekiska ön Lesbos. Bilden är från den 20 mars i år.

Totalt 333 350 personer fick positiva asylbeslut i EU-länderna under 2015, visar samlad statistik från Eurostat.

Ökningen jämfört med året innan är rejäl – 72 procent – även om siffran samtidigt är betydligt lägre än det totalantal som ansökte om asyl under året.

Flest positiva asylbeslut togs i Tyskland med 148 215. På andra plats kommer Sverige med 34 470, följt av Italien med 29 630.

Sex länder – Lettland, Kroatien, Slovenien, Estland, Slovakien och Litauen – tog färre än 100 positiva asylbeslut under året.

Nästan exakt hälften av alla beslut, 166 055, gällde syrier.