Nyheter Sverige

Abortvägran blir arbetstvist

Fallet med den småländska barnmorska som vägrar att utföra aborter blir ett fall för Arbetsdomstolen. Arkivbild.
Fallet med den småländska barnmorska som vägrar att utföra aborter blir ett fall för Arbetsdomstolen. Arkivbild.

Den småländska barnmorska som vägrar att utföra aborter blir ett fall för Arbetsdomstolen. Det står klart sedan hovrätten beslutat att inte ta upp hennes överklagan av en tingsrättsdom, som gav hennes arbetsgivare rätt – att utföra i aborter ingår i en barnmorskas uppdrag, rapporterar Jönköpings-Posten på nätet.

Barnmorskan hade stämt Region Jönköpings län och krävde 80 000 kronor i skadestånd och 180 000 kronor i diskrimineringsersättning eftersom hon nekats jobb på länets tre sjukhus. Skälet var just att hon av religiösa skäl vägrade genomföra aborter. Jönköpings tingsrätt dömde alltså till arbetsgivarens fördel och barnmorskan att betala regionens rättegångskostnader på 925 000 kronor.

Göta hovrätt gör nu bedömningen att ärendet ska handläggas enligt arbetstvistlagen och överlämnar målet till Arbetsdomstolen.