Nyheter Toppnyheter

Aidsdöd bland ungdomar ökar

Antalet ungdomar som förlorar sina liv till följd av immunbristsjukdomen aids har trefaldigats sedan år 2000. Gruppen är den enda där dödligheten inte minskar.

Majoriteten av dessa offer – som är mellan 10 och 19 år – återfinns i Afrika. Där är aids den största dödsorsaken för åldersgruppen, enligt nya siffror som presenteras i en rapport av FN:s barnfond Unicef.

Hiv-smittade mödrar

"Bland hiv-smittade (förstadiet till aids) är ungdomar den enda grupp där dödligheten inte minskar", skriver Unicef .

Flertalet av de ungdomar som dör av aidsrelaterade sjukdomar smittades av hiv när de var mycket små, för 10 till 15 år sedan. Då var det inte lika vanligt som i dag att gravida mödrar fick bromsmediciner för att hindra smittan att överföras från mor till barn.

Sex länder sticker ut i den sorgliga statistiken: Sydafrika, Nigeria, Kenya, Indien, Moçambique och Tanzania. I dessa länder bor omkring hälften av de två miljoner ungdomar i gruppen som lever med hiv.

– Det är nödvändigt att unga människor som bär på hiv-viruset också får tillgång till behandling, vård och stöd, slog Craig McClure som leder Unicefs hiv-aidsenhet fast inför att rapporten skulle presenteras i Johannesburg i Sydafrika på fredagen.

Små barn

Samtidigt poängteras de senaste årens framsteg. År 2014 tog tre av fem gravida hiv-smittade kvinnor bromsmediciner för att hindra överföring av smittan till sina barn.

"Det har resulterat i en 60-procentig minskning av aidsrelaterade dödsfall bland barn under fyra år, sedan år 2000", skriver Unicef.