Nyheter Världen

Alawiter tar avstånd från al-Assad

Ledande personer inom den religiösa minoriteten alawiter i Syrien tar avstånd från landets president Bashar al-Assad, också han alawit.
Ledande personer inom den religiösa minoriteten alawiter i Syrien tar avstånd från landets president Bashar al-Assad, också han alawit.

Ledande personer inom den religiösa minoriteten alawiter i Syrien tar avstånd från landets alawitiske president Bashar al-Assad. I ett dokument som BBC tagit del av distanserar de sig inte bara från al-Assad utan skriver även om vilken framtid de hoppas på för Syrien efter fem års inbördeskrig.

Trots att såväl regimen som säkerhetspolisen dominerats av alawiter under både Bashar al-Assads och hans far Hafez styre understryker personerna bakom dokumentet att regimens legitimitet måste bygga på kriterier som demokrati och grundläggande rättigheter.

Två av personerna berättar anonymt för BBC att de gör utspelet eftersom många alalwiter dödats på grund av sin tro.

– Om det kommit ut i mörkare tider hade det tolkats som att de bad om nåd. Men regimen är stark just nu, stöttad av ryssarna, så uttalandet från de alawitiska ledarna säger "vi är de vi är", säger en västerländsk diplomatkälla till BBC.