Utbildning Nyheter Sverige

Allt fler äldre söker studiemedel

Mer än 14 000 personer som fyllt 45 år pluggade med studiemedel förra läsåret. En ökning med 30 procent jämfört med 2006. Arkivbild.
Mer än 14 000 personer som fyllt 45 år pluggade med studiemedel förra läsåret. En ökning med 30 procent jämfört med 2006. Arkivbild.

Nära 14 400 personer som passerat de 45 pluggade med studiemedel förra läsåret. Den typiska låntagaren är en kvinna som vidareutbildar sig inom vård eller pedagogik.

För tio år sedan kunde ingen 50-plussare ta studiemedel. Men 2006 höjdes åldersgränsen till 54 år och samtidigt slopades lånebegränsningarna för dem mellan 41 och 45 år. År 2014 höjdes åldersgränsen igen, till 56 år, samtidigt som begränsningen av hur mycket man får låna började gälla först vid 47 års ålder. Centrala studiestödsnämnden har nu följt upp vad dessa utökade lånemöjligheter haft för effekt.

3 000 fler

Analysen visar att antalet 45-åringar och äldre med studiemedel ökat med 3 000, eller 30 procent, jämfört med för tio år sedan. Men gruppen är fortfarande relativt liten: drygt tre procent av alla studiemedelstagare. De som fyllt 50 utgör bara en procent.

– I de högre åldersgrupperna är det ju mycket vanligare att man avstår från studiemedel. Man har annan försörjning, eller vill inte ta lån. Samtidigt finns det ett gäng som har det behovet, och då är det väl bra att möjligheten finns, säger Carl Johan Stolt, utredare vid CSN.

Mest kvinnor

Nästan varannan äldre studiemedelstagare läser på komvux, medan en tredjedel läser på högskola. Kvinnorna är i majoritet, och de har vanligen ett arbete innan de börjar studera. De flesta både arbetar och studerar inom vård- eller utbildningssektorn. Männen har i högre utsträckning varit arbetslösa innan de sätter sig på skolbänken.

– Man kan anta att männen behöver utbildning för att komma in på arbetsmarknaden, medan kvinnorna vidareutbildar sig, säger Carl Johan Stolt.

Analysen visar också att de äldre studiemedelstagarna är inriktade på kortare utbildningar.

– Ungefär hälften läser ett år, ytterligare några läser två år men ganska få läser mer än så, säger Carl Johan Stolt.