Utbildning Nyheter Sverige Sverige-topp

Allt fler anmäler mobbning

Allt fler anmäler mobbning eller andra missförhållanden i skolan och Skolinspektionen menar att mörkertalet därmed minskar. Arkivbild.
Allt fler anmäler mobbning eller andra missförhållanden i skolan och Skolinspektionen menar att mörkertalet därmed minskar. Arkivbild.

Anmälningarna om mobbning och andra missförhållanden i skolan fortsätter att öka, enligt nya siffror från Skolinspektionen.

Förra året inkom 4 035 anmälningar till myndigheten, att jämföra med 3 747 förra året.

Knappt fyra av tio anmälningar handlar om upplevd kränkande behandling och de flesta av de fallen handlar om mobbning eller andra problem mellan elever. Att pojkar i grundskolan råkat illa ut är vanligast.

Myndighetens så kallade Barn- och elevombud har begärt skadestånd för mobbade eller kränkta elevers räkning i 46 fall, också det en svag ökning från tidigare år. I 38 av ärendena hade huvudmannen vid årsskiftet erkänt fel.

Enligt Skolinspektionen beror det ökade antalet anmälningar framför allt på att allt fler känner till möjligheten att anmäla, det vill säga att mörkertalet minskar.