Teknik Nyheter Världen

Allt fler drabbas av farlig myggsmitta

Zikaviruset misstänks ge upphov till missbildningen mikrocefali där barn föds med mycket litet huvud.
Zikaviruset misstänks ge upphov till missbildningen mikrocefali där barn föds med mycket litet huvud.

Antalet fall av missbildningen mikrocefali bland nyfödda fortsätter att öka i Brasilien. Hittills i år har nästan 400 fall rapporterats. Zikaviruset, som sprids av myggor, tros vara orsaken.

Det var i början av december som myndigheterna i Brasilien slog larm om att ovanligt många barn med mikrocefali fötts i landet. Det är en missbildning där barnet föds med mycket litet huvud, något som ofta följs av svåra handikapp.

Fallen sätts i samband med zikaviruset, ett tämligen okänt virus som rapporterades utanför Afrika och Asien för första gången 2007.

Viruset kan orsaka zikafeber. De flesta får milda symtom eller inga alls, men efter att ha hittat viruset i fostervattnet hos barn som senare föddes med mikrocefali tror forskarna att det finns ett samband.

Under förra året rapporterades 3 530 fall av mikrocefali i Brasilien, att jämföra med 150 till 200 fall normalt.

Photographer: James Gathany
Zikaviruset sprids av myggarten Aedes aegypti, som är vanlig i stora delar av världen, dock inte i Sverige.