Nyheter Sverige

Allt fler skyfall och översvämningar

Skyfallen och översvämningarna i landet väntas öka framöver, enligt ny forskning. Arkivbild.
Skyfallen och översvämningarna i landet väntas öka framöver, enligt ny forskning. Arkivbild.

Trenden med ökade regnmängder och fler skyfall fortsätter och översvämningsriskerna tilltar framöver, visar ny forskning.

Tre utsatta orter – Falkenberg, Haparanda och Karlstad – har specialstuderats. För dessa har lokala klimatscenarier modellerats fram av forskarna vid SMHI och universiteten i Göteborg och Karlstad.

I Falkenberg väntas problemen med Ätran öka med tilltagande regnmängder. I Haparanda kommer Torne älv att ställa till det än mer, särskilt under islossningen. Båda vattendragen är också starkt beroende av havsvattennivåerna.

Karlstad pekas ut som landets värstingkommun med dubbla översvämningsrisker, från höga vattenstånd i Vänern och ökade flöden i Klarälven.

Studien ska stödja det klimatanpassningsarbete som redan pågår i kommuner och länsstyrelser i landet. Forskningen finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.