Nyheter Toppnyheter

Allt fler slavar i världen

Nästan 46 miljoner människor lever som slavar i världen. Det största antalet finns i Indien medan Nordkorea är det land med störst andel slavar sett till antalet invånare, enligt en ny global slaverirapport.

Rapporten, som människorättsgruppen Walk Free Foundation ligger bakom, visar på en kraftig ökning av personer som är födda in i slaveri, människohandel inom sexindustrin eller har fastnat i skuldslaveri eller tvångsarbete.

Den uppskattade ökningen har gått från 35,8 miljoner slavar 2014 till nuvarande 45,8 miljoner, enligt rapporten.

Den nästan 30-procentiga ökningen beror bland annat på bättre möjlighet att samla in data, säger Andrew Forrest, grundare av Walk Free. Han tillägger dock att situationen blir allt värre med tanke på den kraftiga migrationen som ökar risken att människor drabbas av alla former av slaveri.

Rapporten är baserad på intervjuer med omkring 42 000 människor i 25 länder.