Teknik Nyheter Sverige

Alvedon hjälper inte mot ledsmärta

Alvedon har ingen effekt mot ledsmärta i samband med ledförslitning.
Alvedon har ingen effekt mot ledsmärta i samband med ledförslitning.

Paracetamol, den aktiva substansen i bland annat Alvedon, hjälper inte mot ledsmärta. Även om paracetamol är något bättre än placebo är effekten för dålig. Den mest effektiva behandlingen i ett kortare perspektiv är i stället Diklofenak, konstaterar schweiziska forskare i The Lancet.

Den aktuella studien är den största i sitt slag som har studerat smärtlindring i samband med ledsmärta på grund av ledförslitning (artros). Studien är en så kallad metaanalys där resultat från 74 olika studier har analyserats.

Det visade sig att paracetamol, oavsett dos, inte ger en tillräckligt stor smärtlindrande effekt för att det ska rekommenderas.

Det icke-steroida antiinflammatoriska-läkemedlet Diklofenak är mer effektivt och är det som oftast skrivs ut vid mild till måttlig ledsmärta. Men av rädsla för biverkningar vid en längre tids användning, byts preparatet ofta ut mot paracetamol, skriver forskarna.