Teknik Nyheter Sverige Sverige-topp

Antalet anmälda sexbrott mot barn på nätet ökar

Anmälningar om misstänkta sexbrott mot barn på nätet skjuter i höjden, enligt barnrättsorganisationen Ecpat.På bara ett år har anmälningarna fördubblats.

– Vi tror att det kan bero på en rad samverkande faktorer, säger Thomas Andersson, pressekreterare vid Ecpat Sverige.

Han pekar på att bland annat anmälningsbenägenheten kan ha ökat. En annan förklaring är att materialet blivit mer lättillgängligt och fler personer kan träffa på det när de surfar på lagliga pornografiska sidor.

Kraftig ökning

Under 2014 fick Ecpat Sverige in 2 715 anmälningar till Ecpat Hotline om misstänkt sexuell exploatering av barn på nätet. I fjol hade den siffran stigit till 5 430.

Av anmälningarna bedömdes omkring 1 630 vara misstänkta brott. Den allra största delen handlar om dokumenterade sexuella övergrepp på barn, men det fanns även anmälningar om till exempel grooming eller människohandel med barn för sexuella ändamål.

Cirka 240 anmälningar bedömdes ha en koppling till Sverige.

– Antingen är servern placerad här eller så finns det någon indikation på en svensk förövare eller ett svenskt barn, säger Thomas Andersson.

De ärendena har lämnats över till svensk polis. Thomas Andersson har inga uppgifter om vad som därefter hänt i de fallen.

Internationellt nätverk

Under 2014 gick Ecpat med i det internationella nätverket Inhope. Det är ett nätverk där anmälningssidor från 45 länder ingår.

Av de drygt 240 anmälningarna med en koppling till Sverige kom 192 från Inhope.

– Att vi gick med är oerhört värdefullt för oss och för svensk polis genom att vi får så många bra tips på den här brottsligheten, säger Thomas Andersson.

Han pekar på vikten av att telekomindustrin, rättsväsendet och det civila samhället samverkar för att arbeta mot den här sortens brott.

Alamy

Antalet anmälningar om misstänkta sexbrott mot barn på nätet till barnrättsorganisationen Ecpat har ökat kraftigt. Arkivbild.