Teknik Nyheter Sverige

Arterna invaderar Sverige

Invasiva arter är ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden. Översta raden från vänster: Jätteloka, mårdhund och sjögull. Nedre raden från vänster: Mink, mördarsnigel och signalkräfta. De är alla invasiva arter som är mer eller mindre nya i Sverige.
Invasiva arter är ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden. Översta raden från vänster: Jätteloka, mårdhund och sjögull. Nedre raden från vänster: Mink, mördarsnigel och signalkräfta. De är alla invasiva arter som är mer eller mindre nya i Sverige.

Allt fler djur- och växtarter från utlandet hotar det svenska ekosystemet och på sikt även vårt sätt att leva. Plocka bär i naturen och stoppa direkt i mun eller ta ett dopp i sjön kan i värsta fall bli ett svunnet barndomsminne.

Invasiva arter ses som ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden. Genom att föröka sig snabbt riskerar de att slå ut svenska arter, och på sikt göra vår natur både främmande och mer likriktad.

– Folk känner till mördarsnigeln och kanske någonting till. Men det här är ett mycket större fenomen som vi behöver bli medvetna om, säger Nils Carlsson, viltvårdshandläggare på länsstyrelsen i Skåne.

Runt 350 djur och växter räknas i dag som invasiva. Exempelvis mårdhunden som kan bära på den dödliga sjukdomen dvärgbandmask. Något som innebär att vi i framiden kanske inte längre vågar äta otvättade bär i naturen. Och sjögullen, som i dag finns i ett 30-tal sjöar.

– Har du en sjö så kan den täckas till hundra procent av de här starkt rotade växterna. Och du får en sjö som vare sig går att fiska, bada eller köra båt i. Och så förändras hela ekosystemet eftersom man får en mörk matta över ytan, säger Carlsson.

Nya EU-regler

I ett nytt EU-fördrag som antogs förra året listas 37 arter som ses som ett hot mot hela unionen. Och det internationella samarbetet är ofta en förutsättning.

– Vi kan inte sätta upp ett rimligt mål själva om att utrota till exempel mårdhunden, därför att vi har ett ständigt inflöde av nya individer från framför allt Finland. Vi måste samarbeta med våra grannar, säger Johan Näslund, handläggare på Naturvårdsverket, som tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för att hålla arterna i schack.

Varje medlemsstat har också möjlighet att lägga till ytterligare arter, ett arbete som i Sverige beräknas vara klart under nästa år.

Går för långsamt

Trots det nya fördraget anser Carlsson att arbetet går för långsamt, och det kan redan vara försent att stoppa många av de nysvenska arterna. Men mot framtida hot, som till exempel tvättbjörnen som nu letar sig upp från Tyskland vill han se någon form av miljöinsatsstyrka för snabba insatser. Inte minst med tanke på hur klimatförändringarna påskyndar invasionen.

– Det som vi upplever som en knappt märkbar temperaturskillnad kan betyda 150 mils utbredning norrut.