Nyheter Sverige

Asperger kan bli bättre hos vissa

Pojkar som fått diagnosen Aspergers syndrom kan i vissa fall utvecklas så att de inte bedöms vara kvar i tillståndet som vuxna. Det visar en doktorsavhandling som psykologen Adam Helles i Gävle skrivit inom Sahlgrenska akademin.

Helles har studerat den första gruppen pojkar i Sverige som fick diagnosen Asperger, för drygt 30 år sedan. Omkring 20 procent av dem fyller i vuxen ålder inte längre kriterierna för att få diagnosen.

– Det verkar som om vissa lär sig att träna på sina färdigheter, eller bli bättre på att dölja sina svårigheter. De har i alla fall inte längre ett funktionshinder som hindrar dem i livet, säger Adam Helles till P4 Gävleborg.

Sedan 2013 används Aspergers syndrom inte som en särskild diagnos, utan ingår bland de tillstånd som anses höra samman med autism.