Nyheter Sverige

Assanges häktning tas inte om

Julian Assange har numera sällskap av en kattunge på Ecuadors ambassad i London, där han befunnit sig sedan 2012. Arkivbild.
Julian Assange har numera sällskap av en kattunge på Ecuadors ambassad i London, där han befunnit sig sedan 2012. Arkivbild.

Wikileaksgrundaren Julian Assange är inte godtyckligt frihetsberövad på Ecuadors ambassad i London, anser Stockholms tingsrätt. Domstolen ser inga skäl att ompröva beslutet att Assange ska vara häktad i sin utevaro.

Sedan FN-panelen UNWGAD i februari kom fram till att Julian Assange är godtyckligt frihetsberövad tog hans svenska advokater nya tag för att försöka få till en ny häktningsförhandling.

Förutom FN-panelens ställningstagande hänvisade de till hälsoriskerna det innebär för Julian Assange att år efter år enbart vistas på Ecuadors ambassad i London där han beviljats asyl. Advokaterna hänvisade också till den i deras tycke orimligt utdragna häktningstiden och ville visa att Assange inte kan anses misstänkt på sannolika skäl.

Viktigt att utreda

Men hos Stockholms tingsrätt vann Assanges begäran inte gehör.

"Mot bakgrund av att JA inte skulle infinna sig till en häktningsförhandling och att inga nya omständigheter tillkommit i målet har tingsrätten inte funnit skäl att hålla ytterligare häktningsförhandling", skriver man i ett pressmeddelande.

Tingsrätten skriver vidare att man inte anser att Assange är offer för något godtyckligt frihetsberövande och att man inte ser honom som frihetsberövad överhuvudtaget.

Att den våldtäkt i Sverige 2010, som Assange misstänks för, utreds väger tyngre än "det intrång eller men som häktningen leder till", enligt rätten.

Kommer att överklaga

Strax efter domstolens besked kom ett uttalande från åklagarsidan där man poängterar att Assange är fortsatt misstänkt och att utredningen fortgår.

"Arbetet med att försöka genomföra förhör och ta dna-prov pågår och vi väntar på svar på den framställan om rättslig hjälp som lämnades till Ecuador i mars 2016", säger överåklagare Marianne Ny i uttalandet.

Från Assanges rättsliga team kom ett uttalande på engelska där man skriver att man kommer att överklaga.

"Vi är säkra på att en högre instans kommer att sätta stopp för den här fruktansvärda orättvisan", skriver teamet.

En av Assanges svenska advokater, Thomas Olsson säger till TT:

– Vi delar inte tingsrättens bedömning och vi kan inte se att tingsrätten adresserat den avgörande frågan, nämligen att fördröjningen i utredningen beror på åklagarens passivitet.

Av tingsrättens beslut framgår att det inte finns någon tidsfrist för när ett överklagande måste ske.

När Assange för två år sedan begärde en ny häktningsförhandling för att upphäva häktningsbeslutet drevs ärendet hela vägen till Högsta domstolen – som avslog överklagandet.