Teknik Nyheter Sverige

Autism kopplat till hormonstörning

Manliga könshormoner, androgener, påverkar hjärnans utveckling och forskarna misstänker ett samband mellan för mycket hormoner och ökad risk för autism. ARKIVBILD.
Manliga könshormoner, androgener, påverkar hjärnans utveckling och forskarna misstänker ett samband mellan för mycket hormoner och ökad risk för autism. ARKIVBILD.

Kvinnor som lider av polycystiskt ovariesyndrom löper högre risk att få barn som utvecklar autism. Fyndet stärker idén om ett samband mellan autism och för mycket manliga könshormoner tidigt i livet.

Ungefär en av tio kvinnor lider av en hormonell rubbning vid namn polycystiskt ovariesyndrom (PCOS). Sjukdomen, som resulterar i ett flertal cystor i äggstockarna, beror på för mycket manliga könshormoner (androgener).

Eftersom androgener även påverkar hjärnans utveckling, ville forskare vid Karolinska institutet se om tillståndet även påverkar risken att föda ett barn som utvecklar autism.

Forskarna analyserade alla barn i åldrarna 4–17 år som föddes i Sverige mellan 1984 och 2007. De hittade 24 000 barn med autism eller autismspektrumtillstånd. Dessa jämfördes sedan med 200 000 kontroller.

– Vi fann att en PCOS-diagnos hos mamman ökade risken för autism hos barnet med 59 procent. Risken var ännu högre bland kvinnor med både PCOS och fetma, vilket är vanligt vid PCOS och hänger ihop med högre androgennivåer, säger forskaren Kyriaki Kosidou i en kommentar.

Trots att autism är fyra gånger vanligare bland pojkar än flickor, såg forskarna ingen skillnad i risk mellan könen.

Studien publiceras i Molecular Psychiatry.

Allison Joyce/AP/TT
Manliga könshormoner, androgener, påverkar hjärnans utveckling och forskarna misstänker ett samband mellan för mycket hormoner och ökad risk för autism. ARKIVBILD.