Teknik Nyheter Sverige

Autistiska barn behöver hjälp länge

Barn som har, eller haft, diagnosen autism behöver hjälp i skolan under många år, visar en studie. Arkivbild.
Barn som har, eller haft, diagnosen autism behöver hjälp i skolan under många år, visar en studie. Arkivbild.

Nio av tio barn som får diagnosen autism i förskoleåldern har stora svårigheter även upp i skolåren, visar ny forskning. Trots tidiga stödinsatser anser flertalet föräldrar att det krävs mer hjälp i skolan.

De cirka 200 barnen i studien från Sahlgrenska akademin fick sin autismdiagnos när de var mellan två och fyra och ett halvt år gamla. Åtta år senare intervjuades föräldrarna om barnens situation.

För en stor majoritet kvarstod diagnosen. Barnen hade också problem med tal och språk, aktivitetsreglering och utagerande beteende.

Studien visar också att flertalet av de barn som under uppväxten inte längre bedömdes uppfylla kriterierna för diagnosen ändå behöver uppföljning och stödinsatser.