Teknik Nyheter Sverige

Avfallsmängderna ökar i Sverige

Avfallsmängderna ökar i Sverige, visar ny statistik. Arkivbild.
Avfallsmängderna ökar i Sverige, visar ny statistik. Arkivbild.

Den totala mängden avfall ökar i Sverige, men hushållens andel minskar och står för bara en bråkdel av avfallet.

År 2014 uppkom 167 miljoner ton avfall i Sverige. Det är en ökning med över elva miljoner ton jämfört med 2012, visar ny statistik som har tagits fram av Svenska miljöemissionsdata (SMED) på uppdrag av Naturvårdsverket.

Så kallat gruvavfall stod för 139 miljoner ton av de totala avfallsmängderna 2014. I och med att produktionen ökar inom gruvnäringen har denna typ av avfall fortsatt att öka under de senaste åren. 2,6 miljoner ton var farligt avfall.

Utöver gruvavfallet uppkom 28,2 miljoner avfall, där den största delen kom från byggverksamhet, avfallsbranschen och hushållen.

8,9 miljoner ton – mestadels bestående av jordmassor, betong och annat mineraliskt avfall – kom från byggbranschen medan avfallsbranschen bidrog med 4,5 miljoner ton, främst skrot. Hushållen stod för 4,2 miljoner ton avfall, men den sammanlagda mängden matavfall har minskat i Sverige, visar statistiken.