Teknik Nyheter Sverige

Avhandling dras tillbaka efter fusk

En godkänd doktorsavhandling vid Uppsala universitet underkänns nu sedan forskaren fuskat med bilderna. Arkivbild.
En godkänd doktorsavhandling vid Uppsala universitet underkänns nu sedan forskaren fuskat med bilderna. Arkivbild.

För första gången någonsin har Uppsala universitet tvingats underkänna en doktorsavhandling som tidigare godkänts, skriver Upsala Nya Tidning. Det handlar om en avhandling om kräftdjurs immunologi och nu underkänns den sedan det visat sig att forskaren fuskat med bilderna.

En expertgrupp vid Centrala etikprövningsnämnden rekommenderade universitetet att underkänna avhandlingen, som 2014 anmäldes för fusk av Olof Leimar, professor i zoologi vid Stockholms universitet.

När beslutet togs hade fyra av fem uppsatser som ingick i avhandlingen dragits tillbaka av de vetenskapliga tidskrifter som publicerat dem.

Forskaren själv har inte kunnat lägga fram sin version. Trots upprepade försök har universitetet inte lyckats få kontakt med honom.

Han skulle dock rent teoretiskt kunna överklaga betygsnämndens beslut till förvaltningsrätten för att bevisa att inget fusk förekommit.