Nyheter Sverige

Bakläxa för svensk beredskap

En utredning av räddningsarbetet i samband med den stora skogsbranden i Västmanland 2013 ligger till grund för en rapport från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som på torsdagen överlämnades till regeringen. Arkivbild.
En utredning av räddningsarbetet i samband med den stora skogsbranden i Västmanland 2013 ligger till grund för en rapport från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som på torsdagen överlämnades till regeringen. Arkivbild.

Med förändrade arbetssätt och mer samordning kan beredskapen förbättras, anser Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Mest brådskande är en översyn av den kommunala räddningstjänsten.

Bör räddningstjänst vara ett kommunalt ansvar?

Det är den kanske mest akuta frågan i MSB:s stora rapport "Ansvar, samverkan, handling". Inklusive bilagor handlar det om drygt 300 sidor utredning som på torsdagen överlämnades till inrikesminister Anders Ygeman (S).

Utgångspunkten har varit den stora skogsbranden i Västmanland 2014 och målsättningen att skapa bättre förutsättningar för snabba insatser vid stora katastrofer.

– Många har mycket att lära sig av den här händelsen, konstaterade MSB:s chef Helena Lindberg när hon presenterade utredningen.

Snabb lagändring

Helena Lindberg vill se en snabb särskild utredning av ledning av räddningsinsatser, så att reglerna bättre stödjer hantering av stora och komplexa händelser. Hon hoppas på en lagändring inom ett år och öppnar för att räddningstjänster i framtiden inte har kommunerna som huvudman.

– Räddningstjänsterna fungerar väldigt olika på olika håll. Kanske ska det här skötas av landsting eller regioner, säger hon.

I utredningen finns förslag på att ge MSB ett tydligare mandat att fördela resurser vid stora händelser, förslag om samordnade kartor och geodata för olika aktörer samt ett förslag om ett särskilt "operativt anslag", ett utrymme i statsbudgeten som ska kunna användas vid katastrofer.

Anders Ygeman är i grunden positiv till utredningens slutsatser, men mer försiktig vad gäller en särskild katastrofbudget.

– Vid de här tillfällena, branden i Västmanland och stormen Gudrun, har statmakten varit väldigt generös med att hjälpa och det här är en fråga om hur man organiserar den hjälpen på konton. Nu får vi analysera det här förslaget, säger han.

Enorm påfrestning

I skuggan av de terrorattentat som drabbat Paris och Bryssel är Sveriges krisberedskap en het fråga. Anders Ygeman menar att regeringen har gjort vad den kan för att förbereda landet för en liknande attack.

– Vi har sett till att göra alla de förberedelser som kan göras. Myndigheter, till och med regeringen har övat flera gånger och vi har gjort en nationell strategi mot terrorism. Men exakt hur det går vid en sådan enorm påfrestning, det vet man inte förrän man har råkat ut för det, säger han.

Jocke Berglund/TT
Samordningen av räddningsinsatser måste bli bättre. Det är en av slutsatserna i den stora utredning som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap överlämnade till regeringen på torsdagen. Arkivbild.
Henrik Montgomery/TT
Inrikesminister Anders Ygeman (S). Arkivbild.
Ulf Palm
Helena Lindberg generaldirektör Myndigheten för samhällsskydd. Arkivbild.