Nyheter Världen Sverige

Bakslag om kvotflyktingar

Nya hårdare flyktinglagar börjar gälla i sommar, men förslaget att kunna använda platser för kvotflyktingar för anhöriginvandring möter motstånd i riksdagen. Arkivbild.
Nya hårdare flyktinglagar börjar gälla i sommar, men förslaget att kunna använda platser för kvotflyktingar för anhöriginvandring möter motstånd i riksdagen. Arkivbild.

Regeringens förslag att kunna använda en del av platserna för kvotflyktingar för anhöriginvandring får inte stöd i riksdagens socialförsäkringsutskott. En majoritet av ledamöterna uppmanar i stället regeringen att behålla dagens ordning för urval av kvotflyktingar.

Både allianspartier och Vänsterpartiet har tidigare kritiserat att de mest skyddsbehövande ska kunna "bytas ut" mot anhöriginvandrare.

Till skillnad från andra flyktingar väljs kvotflyktingar ut av FN:s flyktingorganisation UNHCR direkt i lägren. Enligt migrationsöverenskommelsen från i höstas ska Sverige öka antalet kvotflyktingar till 5 000 om året och dessa kommer att få permanenta uppehållstillstånd.

En majoritet i utskottet ställde sig dock bakom övriga delar av regeringens migrationsförslag, bland annat att tidsbegränsade uppehållstillstånd ska vara huvudregel, rätten till anhöriginvandring begränsas och försörjningskraven skärpas.

Riksdagen beslutar om förslagen den 21 juni och lagen ska börja gälla den 20 juli i år.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset