Nyheter Ekonomi Sverige

Barnvagn återkallas för fallrisk

Företaget Kronan återkallar barnvagnar av modellen Kronan syskon. Sprickbildning i infästningen på sittdelen kan leda till risk för brott och att barnet faller.

Företaget återkallar barnvagnen och lovar byta ut ramen till sittdelen. Beräknad leveranstid är dock tio veckor. Under tiden manas användarna till försiktighet, som att inte överlasta vagnen och använda sele till barnet.

Modellen Syskon är en syskonvagn med två vändbara sittdelar.