Teknik Nyheter Sverige

Bekämpningsmedel kopplas till demens

Forskare i bland annat Uppsala ser en koppling mellan miljögifter och minnesstörningar. Men det är för tidigt för att säga att det rör sig om ett orsakssamband. Arkivbild.
Forskare i bland annat Uppsala ser en koppling mellan miljögifter och minnesstörningar. Men det är för tidigt för att säga att det rör sig om ett orsakssamband. Arkivbild.

Det verkar finnas ett samband mellan minnesstörningar och demens och bekämpningsmedel, enligt en ny studie som forskare vid Uppsala universitet gjort tillsammans med amerikanska och koreanska forskare, skriver Upsala Nya Tidning (UNT).

I studien har halterna av DDE, en nedbrytningsprodukt av miljögifterna DDT, transnonaklor och hexaklorbensen, från nästan 1 000 personer i 70-årsåldern i Uppsala undersökts. Ingen hade minnesstörningar när proverna togs, men under tio år utvecklade 75 av dem kognitiv svikt, Alzheimers sjukdom eller någon annan form av demens

De med högst andel DDE i blodet hade tre gånger högre risk att utveckla exempelvis demens än de med lägst andel.

– Våra resultat ger stöd för hypotesen att vissa långlivade miljögifter kan bidra till uppkomsten av så kallad kognitiv svikt och demens hos äldre, säger Lars Lind, professor i medicin vid Uppsala universitet, till UNT.