Nyheter Sverige

Besvikelse efter ja till Göta älvbro

Dagens bro över Göta älv är sliten och behöver enligt Göteborgs kommun bytas ut.
Dagens bro över Göta älv är sliten och behöver enligt Göteborgs kommun bytas ut.

Göteborgs kommun får tillstånd för den nya, lägre bron över Göta älv trots protesterna. Broplanerna hade överklagats av ett flertal kommuner.– Vi är oroliga för effekterna för sjöfarten, säger Paula Örn (S), kommunstyrelsens ordförande i Ale.

Det är en sänkning av den segelfria höjden som fått Ale och sju andra kommuner längs Göta älv och runt Vänern att överklaga den nya bron som planeras i centrala Göteborg. Men även mark- och miljööverdomstolen går på Göteborgs linje.

Tidigare i veckan avslogs dessutom Ale kommuns överklagande om detaljplanen för bron. Enligt Paula Örn (S), ordförande för kommunstyrelsen i Ale, talar det mesta nu emot ytterligare överklaganden.

– Den oro som låg till grund för vår överklagan kvarstår ju. Men nu är ärendet prövat i fem av sex tillgängliga juridiska instanser. Det är klart att det väger tungt, säger hon till TT.

Marie Dahlin (S), kommunalråd i Vänersborg, ser det på liknande sätt:

– Man hade ju hoppats in i det sista på ett annat beslut men jag är inte förvånad, frågan har gått för långt. Göteborg har ju i princip redan börjat bygga bostäder på den aktuella platsen, säger hon till SVT Nyheter Väst.

Skarp kritik

I bakgrunden till kritiken ligger en oro för att den nya bron kommer att försena yrkestrafiken på Göta älv. Bland annat har Sjöfartsverket och en rad företag varit skarpt kritiska mot att bron enligt planerna ska få en segelfri höjd på bara 12 meter jämfört med dagens 19,5 meter. Även Gullspång, Karlstad, Kristinehamn, Lidköping, Götene och Mariestad hade överklagat.

Göteborgs kommun hävdar samtidigt att antalet möjliga broöppningar räcker även om sjötrafiken skulle öka.

– Vi har en god marginal, säger Stefan Eglinger, direktör på trafikkontoret, till TT.

– Däremot behövs ett gemensamt trafikledningssystem för alla broar och slussar, så att sjöfarten få så tydliga och klara förutsättningar som möjligt för trafiken på älven.

Oklar tidsplan

Den nya bron skulle enligt de ursprungliga planerna stå klar till 2020. Om det kan bli så trots de rättsliga turerna är för tidigt att säga, enligt Eglinger.

– Vi har varit lite i vänteläge, så vi måste samla ihop projektet nu, säger han.

– Det är först om den här domen vinner laga kraft som vi kan sätta i gång lite mer fysiskt med arbetet.