Nyheter Ekonomi Sverige

Betrodd eller ej – nu kommer listan

Henrik Ekengren Oscarsson vid fjolårets presentation av Förtroendebarometern på Mediedagarna i Göteborg.
Henrik Ekengren Oscarsson vid fjolårets presentation av Förtroendebarometern på Mediedagarna i Göteborg.

I dag presenterar Medieakademin sin årliga så kallade Förtroendebarometer som ger en bild av folks inställning till olika myndigheter, företag, medier och politiska partier i Sverige.

Fjolårets lista toppades av Sveriges Radio, följt av universitet/högskolor och Sveriges Television. Ungefär sju av tio sade sig ha mycket eller ganska stort förtroende för dessa samhällsaktörer.

I botten återfanns TV3, Arbetsförmedlingen och Expressen där bara elva procent i undersökningen angav alternativen ganska eller mycket stort förtroende.

Just Arbetsförmedlingens och även Migrationsverkets sjunkande siffror beskrevs som problematiska av statsvetarprofessor Henrik Ekengren Oscarsson. Han konstaterade också att Svenska Kyrkan blivit mer angelägen och avancerat i undersökningen.

Förtroendebarometern, som presenteras vid Mediedagarna i Göteborg, görs i samarbete med Göteborgs universitet och marknadsundersökningsföretaget TNS Sifo.