Utbildning Nyheter Sverige

Betygsbeslut skapar förvirring

Kort tid före terminsslutet informerade Skolverket om att betygen ska sättas på ett generösare sätt. Det har skapat förvirring bland lärarna. Arkivbild.
Kort tid före terminsslutet informerade Skolverket om att betygen ska sättas på ett generösare sätt. Det har skapat förvirring bland lärarna. Arkivbild.

Det råder förvirring i lärarkåren efter Skolverkets besked att betygen med omedelbar verkan ska sättas på ett generösare sätt. Lärarna får ett större utrymme att sätta B i stället för C och D i stället för E. En fråga som många lärare ställer sig är hur man ska göra med elever som fick slutbetyg i vissa ämnen redan i höstas. Ska deras betyg ändras? Svaret är enligt Skolverket nej, rapporterar Lärarnas tidning.

Skolverket vill att en elev som med råge klarar kraven för C och även klarar delar av A-nivån ska kunna få betyget B. Som reglerna är skrivna i dag måste eleven klara merparten av A-nivån för att få betyget. Hittills har informationen om uppmjukningen bara funnits på Skolverkets hemsida. Nu har myndigheten skickat brev till samtliga skolor, men enligt Lärarförbundet kan man inte utgå ifrån att informationen når alla.