Nyheter Ekonomi Sverige

Bilbranschen fruktar skattechock

STOCKHOLM 20160622
STOCKHOLM 20160622

De kommande årens klimatpolitik kommer att medföra höjda kostnader för bilisterna – och för samhället i stort. Det blir resultatet om Miljömålsberedningens slutbetänkande förverkligas.

Slutbetänkandet överlämnades på onsdagen till regeringen. Enligt branschorganisationen Bil Sweden, som stöder sig på en analys som Konjunkturinstitutet (KI) gjort som underlag till utredningen, kan bensinpriset komma att höjas till 20 kronor litern om betänkandet blir verklighet.

– Det höga bensinpriset som beredningen innebär kommer dessvärre att slå mot personer som bor på landsbygden, säger Bertil Moldén, vd för Bil Sweden.

Koldioxidskatt

I analysen skriver KI att den totala kostnaden för att nå klimatmålet underskattas "potentiellt kraftigt".

Beredningens ordförande Anders Wijkman förnekar inte att kostnaderna kan stiga. En höjd koldioxidskatt är ett "ankare" i den klimatstrategi som beredningen utarbetat, och detta innebär automatiskt höjda priser på fossila bränslen.

– Men vi har inte landat i några specifika skattenivåer. Det är oerhört svårt att precisera var den kommer att hamna, säger han.

Lägre BNP

Det gör att Wijkman inte heller kan uttala sig med exakthet om kommande prishöjningar på bensin och diesel. Han säger sig dock inte tro på kraftigt höjda bensinpriser, åtminstone "inte på kort sikt".

Wijkman uppger att det är svårt att bedöma samhällsekonomiska konsekvenser, men nämner att en bedömning är att BNP kan bli uppemot 1,5 procent lägre 2030 än vad det annars skulle vara. Han påpekar dock att då finns inte positiva effekter av klimatomställningen med i beräkningarna.

– Man måste fråga sig vad som händer om vi inte ställer om till ett fossilfritt samhälle, säger han.

Som tidigare är känt har partierna nått brett samförstånd om att Sverige ska ha ett netto nollutsläpp av klimatpåverkande utsläpp år 2045. För att nå målet krävs att Sverige minskar utsläppen i transportsektorn med 70 procent fram till 2030.

Väcker oro

Detta kräver i sin tur, förutom höjd koldioxidskatt, mycket större användning av biodrivmedel, energieffektivare fordon och satsningar på kollektivtrafik.

– Det här ger Parisavtalet ett innehåll. Sverige är tidigt ute och kommer att sända en fantastisk signal till omvärlden, säger Wijkman.

Han påpekar att det generellt är problematiskt med den typ av analyser som KI gjort eftersom de aldrig tar med alla förändringar i samhället.

– År 2045 kör vi alla elbilar eller möjligen vätgasbilar, säger han.

Många är dock oroade för vad förslagen skulle medföra för det svenska samhället.

– Att försöka begränsa transporterna genom skyhöga drivmedelsskatter är att slå in på fel väg. Det hämmar rörligheten. En effekt kan bli att man inte kan tacka ja till ett jobb som man måste pendla till bara för att bensinpriset är så högt att man inte har råd att ta sig till jobbet, säger Maria Sunér Fleming vid Svenskt Näringsliv.

Vilhelm Stokstad/TT
STOCKHOLM 20160622
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset