Nyheter Ekonomi Sverige

Bilutsläppen ska minskas radikalt

Bensinstation med pump för etanolbilar. Under de närmaste åren ska bilarna fyllas på med så kallat drop in-bränsle – en blandning av biobränsle och bensin eller diesel – om Miljömålsberedningen får som den vill. Arkivbild.
Bensinstation med pump för etanolbilar. Under de närmaste åren ska bilarna fyllas på med så kallat drop in-bränsle – en blandning av biobränsle och bensin eller diesel – om Miljömålsberedningen får som den vill. Arkivbild.

Partierna vill kraftigt minska utsläppen från biltrafiken.Stora satsningar på biodrivmedel krävs och bensin- och dieselbilar kan bli dyrare.

Partierna i Miljömålsberedningen har föreslagit mål för Sveriges klimatpolitik. Ett är att utsläppen av koldioxid från biltrafiken i Sverige bör minska med 70 procent till 2030, jämfört med 2010.

– Det är ett jäkla ambitiöst mål, säger beredningens ordförande Anders Wijkman.

För att klara uppgiften krävs väldiga mängder biobränslen. Dessa ska fungera som så kallade drop in-bränslen, vilket innebär att de används för att blanda ut drivmedel i bensin och dieselbilar.

– Det är inte så att bensinbilarna ska skrotas, säger Wijkman.

"Dammsuga skogen"

Ingemar Denbratt, professor i förbränningsmotorteknik vid Chalmers i Göteborg ser detta som ett möjligt problem.

– Frågan är om man kan tillverka så stora mängder biodrivmedel. Det blir till att dammsuga skogen, säger han.

Fast Denbratt säger samtidigt att en satsning på biodrivmedel är det "enda realistiska alternativet" om det nya utsläppsmålet ska nås.

För bilisterna kan drop in-bränslen innebära att kostnaderna ökar, åtminstone tills biobränsleproduktionen kommit igång ordentligt. För det krävs stora investeringar i bland annat nya bioraffinaderier, vilket i sin tur kräver ändrade skatteregler inom EU.

Dyrare för bilisterna

Systemet med drop in-bränslen är tänkt att fungera under en övergångsperiod. På sikt behövs en ökad försäljning av elbilar.

Elbilar är i dag betydligt dyrare än andra bilar. Regeringen arbetar på ett system där de som köper de mest miljövänliga bilarna får en statlig premie som betalas av högre skatt på nya bensin- och dieselbilar.

På väg mot utsläppsmålet för 2030 kan det bli fler skattehöjningar på bensin och diesel. Miljömålsberedning pekade dock på fredagen inte ut några konkreta skattehöjningar.

Däremot betonas vikten av att gång-, cykel och kollektivtrafik prioriteras vid stadsplanering i kommunerna så att fler låter bilen vara.

Klimatmål

Att kraftigt minska utsläppen från fordon anses nödvändigt för att nå det övergripande klimatmålet; att Sverige i praktiken ska ha noll klimatpåverkande utsläpp 2045. Miljömålsberedningen föreslår också etappmål på vägen dit.

År 2030 ska de totala växthusgasutsläppen ha minskat med 63 procent jämfört med 1990 och år 2040 med 75 procent. Åtta respektive två procentenheter ska dock Sverige kunna tillgodräkna sig genom klimatåtgärder i andra länder. Det gillar inte Vänsterpartiet. Jens Holm (V) anser att Sverige då kan köpa sig fri från klimatansvaret.

V kritiskt

Holm anser också att målet för transportsektorn är en ambitionssänkning och pekar på att partierna tidigare talat om en sänkning på 80 procent.

Miljöminister Karolina Skog (MP) glädjer sig åt att det finns ett brett politiskt samförstånd kring klimatmålen.

– Det ger mig förutsättningar och utrymme att gå vidare och föreslå styrmedel för transportsektorn, säger hon

TT: Kan det bli dyrt för hushåll och företag att nå de här målen?

– Det som är dyrt för oss alla är om vi duckar för klimatförändringarna, säger Skog.

Fredrik Sandberg/TT
Ett fält med avverkad energiskog framför kraftvärmeverket i Enköping. Snart kanske vi också måste dammsuga skogarna för bränsle till biodrivmedel. Arkivbild.
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset