Nyheter Sverige

Biskop: Strider mot våra värderingar

Martin Modéus, biskop i Linköpings stift.
Martin Modéus, biskop i Linköpings stift.

Svenska kyrkan är mycket kritisk till lagrådsremissen om skärpta asylregler i Sverige.Nu ska biskop Martin Modéus i Linköpings stift träffa riksdagsledamöterna i socialförsäkringsutskottet för att framföra synpunkterna.

– De här förslagen strider mot ett antal grundläggande värderingar och innebär omfattande svårigheter för människor i ett utsatt läge. Det handlar om återföreningar av familjer och svårigheter att få permanenta uppehållstillstånd, som framför allt drabbar barnen och ger uppenbara svårigheter med integrationen, säger Modéus.

Han kommer till riksdagen på tisdagen, och menar att förslagen i lagförslaget Begränsningar av möjligheterna att få uppehållstillstånd i Sverige riskerar att förändra värderingarna i samhället.

– När man går in och inför en praktik som inte stämmer överens med värderingarna finns det en allvarlig risk för att det faktiskt kommer att förskjuta värderingarna.

Svenska kyrkan är långt ifrån den enda instans som kritiserat förslagen. Martin Modéus säger att han hoppas kunna åtminstone långsiktigt påverka riksdagsledamöterna.

– Jag tycker att det är viktigt att kunna föra ett samtal så att det blir tydligt att Sveriges största medlemsorganisation har en väldigt tydlig ståndpunkt i detta. Jag hoppas att man lyssnar.