Nyheter Sverige

Bombmurkla stoppar avverkning

Bombmurklan stoppar avverkningen i en Värmlandsskog. Arkivbild
Bombmurklan stoppar avverkningen i en Värmlandsskog. Arkivbild

Den sällsynta bombmurklan stoppar planer på skogsavverkning. Länsstyrelsen i Värmland har beslutat att en skogsägare i Kristinehamn inte får avverka sin skog eftersom den rödlistade svampen har påträffats i området. Efter en ny och strängare tolkning av artskyddsförordningen har skogsägarens dispensansökan avslagits och ärendet har nu hamnat hos mark- och miljööverdomstolen.

Fallet kan få konsekvenser för skogsägare i hela landet om förordningen tillämpas på samma sätt i andra liknande ärenden, uppger P4 Värmland.

– Jag tror vi kan säga att det är en ny situation. Man kan konstatera att det här kommer att få stor påverkan för fastighetsägare som har avverkningsbar skog, säger Örjan Larsson, miljöjurist på Länsstyrelsen i Värmland, till kanalen.

Enligt honom är skillnaden att Länsstyrelsen tolkat förordningen så att också pågående markanvändning omfattas. En uppfattning som i det aktuella Värmlandsfallet också delas av Naturvårdsverket.