Teknik Utbildning Nyheter Sverige

Bris märker av ökad psykisk ohälsa

Många ungdomar som mår dåligt kontaktar Bris. Antalet stödkontakter ökade med 700 till drygt 24 000 i fjol jämfört med 2014. Arkivbild.
Många ungdomar som mår dåligt kontaktar Bris. Antalet stödkontakter ökade med 700 till drygt 24 000 i fjol jämfört med 2014. Arkivbild.

Barn och unga som mådde psykiskt dåligt var den största gruppen som kontaktade Bris kuratorer förra året. Antalet stödkontakter med Bris ökade totalt med drygt 700 till 24 081 jämfört med 2014.

Samtalsämnet i topp för stödverksamheten rörde tillfällig nedstämdhet och oro, depression, självskadebeteende eller tappad livslust.

Generalsekreterare Magnus Jägerskog ser det som positivt att barn och unga vågar ta kontakt med en vuxen om svåra frågor, men är bekymrad över utvecklingen.

Växande problem

– När det gäller barn och unga som kontaktar Bris så har den här kategorin med psykisk ohälsa och dåligt mående varit stor under flera år. Om man tittar på olika studier från bland annat Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen som granskar det här i ett längre perspektiv så ser vi en klar ökning av psykisk ohälsa bland barn och unga. Den sammanlagda bilden är att det är ett allvarligt och utbrett problem, säger han.

Magnus Jägerskog säger att det är en stor och viktig fråga och att någonting behöver göras akut för att bryta den här trenden.

– Dels behövs det tidiga insatser för barn och unga som har det svårt, så att de kan fångas upp. Det kan röra sig om skolkuratorer, ungdomsmottagningar och det kan ju också handla om organisationer som Bris till exempel, säger han och hänvisar till larmet socialsekreterares tyngre arbetsbörda.

Höjd kompetens

– Det behövs politisk handlingskraft med ökade resurser så att det blir kompetenshöjningar inom det här området. Det tycker jag är två konkreta saker, säger han.

Det näst vanliga samtalsämnet var vänner följt av skolan och familjekonflikter.

– När det gäller de fyra kategorier som är i topp, så är det kontaktorsaker som varit höga hos Bris ett antal år. Egentligen vittnar det här om ämnen som ligger nära många barn och som upptar många barns vardag. Det är ingenting specifikt nytt för 2015, utan snarare återigen ser vi att det här är viktiga frågor, säger Magnus Jägerskog.

Fredrik Hjerling/Bris
Magnus Jägerskog, generalsekreterare för Bris, anser att trenden med en klar ökning av psykisk ohälsa bland barn och unga måste brytas.