Nyheter Världen Sverige

Brist på boplatser fortsatt akut

Tältlägret för flyktingar i Revinge stod klart i december. Arkivbild.
Tältlägret för flyktingar i Revinge stod klart i december. Arkivbild.

Antalet asylsökande i Sverige minskar men situationen kommer att fortsätta vara akut under 2016.Det största problemet är fortfarande bristen på bostäder.

De senaste sju dagarna har 1 529 personer sökt asyl i Sverige, varav 321 är ensamkommande barn, enligt Migrationsverkets senaste siffror.

Antalet fortsätter minska, men situationen är fortsatt allvarlig, uppger Fredrik Bengtsson, myndighetens presschef.

– Fortfarande är boendefrågan akut. Många har tvingats bo på kommunernas evakueringsplatser under flera veckor, säger han.

Det kan exempelvis vara skolor, gymnastiksalar och campingplatser. Även om kommunerna lyckas ta fram nya boendeplatser så är kön till dessa mycket lång. På asylboendena runtom i landet bor i dag 11 000 personer som har fått uppehållstillstånd och väntar på en bostad.

– Även om antalet som söker sig till Sverige går ned kommer tillgången på boendeplatser fortsätta vara en akut fråga under hela 2016, säger Fredrik Bengtsson.

Alla har dock enligt Migrationsverket fått tak över huvudet, bortsett från ett tjugotal personer under ett dygn i november.

– Vi tog emot 115 000 personer på fyra månader och har löst boendefrågan för samtliga bortsett från det dygnet. Det är viktigt att ha med sig.

Johan Nilsson/TT
Antalet asylsökande i Sverige minskar, men det är ännu för tidigt att slå fast hur den förstärkta gränskontrollen påverkar antalet asylsökande, enligt Migrationsverket. Arkivbild.