Nyheter Sverige Sverige-topp

Brister i bemötandet av gifta barn

Migrationsverkets personal ska bli bättre på att hantera bemötandet av barn som är gifta när de söker asyl i Sverige. Arkivbild.
Migrationsverkets personal ska bli bättre på att hantera bemötandet av barn som är gifta när de söker asyl i Sverige. Arkivbild.

En utredning om 132 barn som varit gifta när de sökt asyl i Sverige har hittat många brister i handläggningen av deras ärenden.Nu ska Migrationsverket genomföra förändringar för att förbättra hanteringen.

– Det viktigaste är att vi behöver ge våra medarbetare bättre handläggningsstöd. Vi ser att vi hanterar det på olika sätt Vi måste bli tydligare och skapa trygghet för våra medarbetare om hur de ska agera, säger Cecilia Borin, chef för kvalitetsavdelningen på verket, till TT.

Verket har i en utredning hittat 132 barn, varav 129 flickor, i mottagningssystemet som vid inskrivningen uppgett att de är gifta. Utredningen finner att rättsliga styrmedel som finns för att höra dem inte alltid följts, att orosanmälningar för barn som kommit utan vårdnadshavare inte alltid gjorts till socialtjänst och heller inte polisanmälningar. Vidare saknas en särskild standard för handläggning av dessa barn, liksom stöd för handläggare om hur de ska agera.

Bli tydligare

Barnäktenskap är förbjudet enligt svensk lag. Det har tidigare väckt kritik när det framkommit att flera svenska kommuner ändå låter barn som fyllt 15 år fortsätta bo med den de är gifta med, om de själva uppger att de vill det.

Migrationsverket ska nu utveckla och tydliggöra en standard för hanteringen av barnen. Mer utbildning och stöd ska även sättas in till den egna personalen liksom information till barnen själva, uppger Borin. Hon säger att verket därmed också ska bli bättre i kontakterna kring dessa barn med socialtjänsten, polisen, länsstyrelserna och kommunerna.

Att de 132 barnen nu bor i 80 svenska kommuner försvårar också försöken att nå enhetlighet.

– Det är svårt för kommunerna att göra en helhetsbedömning. Vi har bättre möjlighet att se ett mönster tidigare, säger Borin.

Mannen norm

Nära hälften av de 132 barnets ärenden har handlagts tillsammans med den vuxne maken, som oftare för ordet. Risken är då att utredningen utgår från mannen som norm, trots att alla som söker har rätt till individuell handläggning.

Borin säger att den faran identifierats redan när det gäller vuxna kvinnor – en fara som ökar när det handlar om barn.

– Då är risken ännu större att vi inte ser, att vi bara går på vad en person säger.

Marcus Ericsson/TT
Efter en utredning om asylsökande barn som kommer till Sverige och är gifta ska Migrationsverket genomföra flera förbättringar i handläggningen av deras ärenden. Arkivbild.