Nyheter Sverige

Bryter mot regler om arbetskläder

Anställda som jobbar i äldreomsorgen ska från årsskiftet byta arbetskläder varje dag. Arkivbild.
Anställda som jobbar i äldreomsorgen ska från årsskiftet byta arbetskläder varje dag. Arkivbild.

Anställda som jobbar i äldreomsorgen eller på boenden för funktionshindrade ska från årsskiftet byta arbetskläder varje dag, för att de ska vara rena.Men en ny undersökning visar att kommunerna inte efterlever reglerna.

– Det är beklagligt att verksamheterna inte har anpassat sig, säger Axana Haggar, utredare på Socialstyrelsen till tidningen Kommunalarbetaren.

Socialstyrelsen uppdaterade sin hygienföreskrift vid årsskiftet. Men en undersökning från Kommunalarbetaren, med svar från fackförbundet Kommunals sektioner i tre fjärdedelar av landets 290 kommuner, visar att i 16 procent av kommunerna har de anställda i kommunal hemtjänst inte börjat använda arbetskläder.

Personalen får använda nästan vilka kläder de vill, bara de tål 60 graders tvätt och har korta ärmar. Men de måste byta kläder varje dag, för att de ska vara rena. Socialstyrelsens föreskrifter tvingar dock inte kommunerna att tillhandahålla kläder eller betala för dem.

I 48 procent av kommunerna blir svaret nej på frågan om arbetskläder används i LSS-boenden för funktionshindrade.

Många exempel finns också på kommuner där anställda bara fått en uppsättning kläder, där de bara får ett klädbidrag vartannat år eller där vikarier inte får arbetskläder. I en tredjedel av kommunerna ansvarar också de anställda själva för tvätt av kläderna.

Flera kommuner uppger att det tar tid att anpassa sig till de nya reglerna men att det är på gång.