Nyheter Världen Sverige

C: Nyanlända ska få ta lån istället för ersättning

Centerpartiets partiledare Annie Lööf.
Centerpartiets partiledare Annie Lööf.

Centerpartiet föreslår att dagens etableringsersättningar till nyanlända görs om till etableringslån.– Vi kan inte bära vilka kostnader som helst utan måste ha en kostnadskontroll, säger partiledaren Annie Lööf (C).

De offentliga kostnaderna för flyktingpolitiken är för höga i dag och riskerar att skena, enligt Annie Lööf. Bara etableringsersättningen till nyanlända väntas öka från fyra miljarder 2016 till nio miljarder 2020.

Centerförslaget beräknas ge en besparing på drygt tre miljarder kronor för 2017 och totalt cirka 16 miljarder kronor fram till 2020.


► LÄS MER:  Räkneexempel om invandrares bidrag ett "hopkok"

 

Som studielånet

Förslaget innebär att de nyanlända i stället för ett bidrag under den tvååriga etableringsfasen får 28 procent bidrag och 72 procent lån efter samma modell som dagens studielån.

I dag får nyanlända en etableringsersättning som uppgår till 308 kronor per dag, eller cirka 6 800 kronor per månad vid heltidsaktiviteter inom etableringsuppdraget. Det nya lånet som Centern föreslår ska börja betalas tillbaka när etableringsuppdraget är avslutat.

När Annie Lööf nu kommer tillbaka till politiken efter föräldraledigheten så har just flyktingpolitiken blivit en tydlig skiljefråga mellan Allianspartierna. De tre övriga ivrar för en tydlig skärpning medan Centern motsatt sig flera av förslagen och vill ha en fortsatt generös flyktingpolitik.

Två ingångar

– Vi vill slå vakt om rätten att söka skydd men väljer att inte ge samma förmåner, säger Annie Lööf, som dock tror at Allianspartierna kommer att kunna hantera motsättningarna.

– Det är ingen hemlighet att Alliansen består av fyra olika partier med två litet olika ideologiska ingångar, en liberal del och en konservativ. Vi stöter och blöter olika sakpolitiska förslag och vi kommer överens när vi närmar oss valet, säger Annie Lööf.

Trots att de tre små Allianspartierna alla backat sedan Alliansen bildades, tror hon på ett fortsatt samarbete med gemensamt valmanifest.