Nyheter Sverige Sverige-topp

Cellprover analyserades felaktigt

Cellprover från kvinnor i Norrbotten har analyserats felaktigt. Arkivbild.
Cellprover från kvinnor i Norrbotten har analyserats felaktigt. Arkivbild.

En enskild medarbetares misstag ledde till att ett flertal cellprover gjorda vid Norrbottens läns landsting analyserades felaktigt.En kvinna hann utveckla livmoderhalscancer och totalt 20 personer hade drabbats av cellförändringar som inte upptäcktes.Nu måste 7 200 prover analyseras på nytt.

Det var vid en intern kvalitetsgranskning för snart ett år sedan som misstaget upptäcktes. 20 kvinnor vars prover bedömts som normala hade i själva verket cellförändringar som krävde behandling. En av kvinnorna hade till och med utvecklat livmoderhalscancer.

– Vi beklagar djupt den oro och det lidande som detta inneburit. Att bedöma de här proverna ställer krav på stor kompetens och där har det brustit, säger Nicolas Holthuis, anmälningsansvarig gällande lex Maria-ärenden vid Unilabs till TT.

Unilabs gör cirka 14 miljoner analyser om året och har avtal med ett flertal landsting runtom i landet. Företaget har efter det som inträffat vidtagit åtgärder så att cellprover från en och samma kvinna inte ska granskas av samma diagnostiker två gånger i rad.

För en stor mängd kvinnor i Norrbottens län är händelsen dock långtifrån utagerad. Nu ska alla prover som diagnostikern analyserat sedan 2010 – totalt 7 200 stycken – granskas om. Rent statistiskt görs bedömningen att ett av 100 prover är felaktigt, vilket i så fall innebär att ytterligare en rad kvinnor kan ha drabbats.

Uppenbar risk

Händelsen är den andra under senare år där gynekologiska cellprover felbedömts. 2012 gjordes en omgranskning gällande prover som tagits vid Jämtlands läns landsting.

TT: Finns det inte en uppenbar risk att dessa metoder nu ifrågasätts?

– Jag vill bestämt hävda att man ska känna sig trygg och ha förtroende. Vår uppmaning är att man ska delta i sådana här hälsokontroller, säger Nicolas Holthuis.

För den kvinna som hann utveckla livmoderhalscancer är prognosen god enligt Norrbottens läns landsting.

Cancerfonden har fortsatt förtroende för företaget Unilabs.

– Det är väldigt bra att man har de här kvalitetskontrollerna som gjort att det här uppdagats och att de gör efterkontroller så det blir riktiga reslutat, säger Elizabeth Johansson, sakkunnig på Cancerfonden.

Samtidigt har Elizabeth Johansson förståelse för de kvinnor som nu känner sig oroliga.

– Det här är en screening för en cancersjukdom och oerhört viktigt att det blir rätt. Vi vill dock betona att det är oerhört viktigt att man fortsätter att gå på de cellprovstagningar man blir inbjuden till.

Läs också