Nyheter Ekonomi Sverige

Dålig tillgänglighet i butiker

Fortfarande är alldeles för många butiker utformade så att människor med funktionsnedsättning inte kan ta sig in.
Fortfarande är alldeles för många butiker utformade så att människor med funktionsnedsättning inte kan ta sig in.

Fortfarande saknar alldeles för många butiker i Sverige automatiska dörröppnare och många har även trappsteg vid entrén, visar en undersökning. Det gör att människor med funktionsnedsättningar inte kan ta sig in i affärerna.

Konsumentverket har intervjuat ansvariga i 508 butiker. Över hälften saknar automatiska dörröppnare vid entrén, och i områden utanför köpcentrum eller handelsområden är det två av tre. Nästan var sjätte affär har trappsteg vid entrén men saknar trots det hiss eller ramp för att ta sig in, skriver verket på sin webbplats.

Bara var tredje butikschef känner sig välinformerad om problematiken och lika få känner till lagändringen i fjol som säger att bristande tillgänglighet kan vara ett brott mot diskrimineringslagen.

Inte heller går utvecklingen åt rätt håll. Resultaten liknar dem från en motsvarande undersökning 2011.