Teknik Nyheter Sverige Sverige-topp

Dödssiffror i trafiken minskar inte – stor oro för framtidsmål

Antalet omkomna i trafiken ligger i stort sett på samma nivå nu som 2010. Motormännen kräver att något måste hända för att uppnå nollvisionens delmål. Arkivbild.
Antalet omkomna i trafiken ligger i stort sett på samma nivå nu som 2010. Motormännen kräver att något måste hända för att uppnå nollvisionens delmål. Arkivbild.

Fortfarande dödas för många i trafiken. Antalet omkomna ligger på samma nivå som för fem år sedan. – Många av de enkla lösningarna är gjorda. Nu måste man gräva djupare för att få effekt, säger Erik Kjellin, trafiksäkerhetsansvarig vid Motormännen.

Det har hänt mycket med trafiksäkerheten i Sverige. År 2000 dödades 591 personer i trafiken, tio år senare hade den siffran sjunkit till 266. Men därefter ser den positiva trenden ut att ha stannat upp.

Och om mindre än fyra år, 2020, ska antalet dödade i trafiken ligga på högst 220 enligt riksdagens etappmål för en ökad trafiksäkerhet. Fast det målet verkar vara långt borta. Dödssiffrorna ligger i stället på i stort sett samma nivå nu som 2010.

Intresseorganisationen Motormännen kräver nu att någonting måste hända.

– För att uppnå etappmålet måste mer fokus läggas på de oskyddade trafikanterna, bland annat handlar det om exempelvis skapa bättre förutsättningar för cyklister i städerna, säger Erik Kjellin.

Samtidigt pekar han på att det fortfarande finns mycket att för en säkrare biltrafik.

– Det finns ett väldigt stort antal vägar kvar som skulle behöva mötessepareras. Ett problem som vi ser nu är att samtidigt som vi gått i stå med nollvisionen minskas till exempel vägunderhållet med en halv miljard.

Erik Kjellin lyfter även fram neddragningen av trafikpolisen som ett problem.

Läs också